Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उदयपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उदयपुरसबै सूचना
तुलसीराम सेडाई
तुलसीराम सेडाई

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

विनाेद कुमार पोखरेल
विनाेद कुमार पोखरेल

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)
9852835079