Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उदयपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उदयपुर

कर्मचारी विवरण

सी.नं तस्बिर नाम पद ठेगाना महाशाखा/शाखा सम्पर्क
1 तुलसीराम सेडाई तुलसीराम सेडाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9852817777
cdoudayapur@gmail.com
2 विनाेद कुमार पोखरेल विनाेद कुमार पोखरेल सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी 9852835079
itsmybinod@gmail.com
3 दिपक दाहाल दिपक दाहाल प्रशासकीय अधिकृत नागरिकता शाखा 9842248756
4 भक्त बहादुर राई भक्त बहादुर राई प्रशासकीय अधिकृत प्रसाशन शाखा 9844005826
5 तिलक नेपाली तिलक नेपाली नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9842847946
6 डिगम बहादुर कार्की डिगम बहादुर कार्की नायब सुब्बा प्रसाशन शाखा 9842827994
7 डिल्लीराज बस्नेत डिल्लीराज बस्नेत नायब सुब्बा राहदानी शाखा 9842189310
8 दिल बहादुर धाैलाकाेटी दिल बहादुर धाैलाकाेटी नायब सुब्बा नागरिकता अभिलेख शाखा 9862844261
9 राम प्रसाद राई राम प्रसाद राई नायब सुब्बा मुद्दा शाखा 9862192593
10 पुष्पराज राई पुष्पराज राई नायब सुब्बा नागरिकता शाखा 9863844430
raipusparaj123@gmail.com
11 दिपेन्द्र  अधिकारी दिपेन्द्र अधिकारी लेखापाल लेखा शाखा 9849151977
12 सुनिल पाेखरेल सुनिल पाेखरेल कम्प्यूटर अपरेटर कम्पुटर शाखा 9841478232
clumbini@gmail.com
13 जुनेश पोखरेल जुनेश पोखरेल कम्प्यूटर अपरेटर कम्पुटर शाखा 9862620999
pokhareljunesh2038@gmail.com
14 शम्भु कुमार दनुवार शम्भु कुमार दनुवार खरिदार नागरिकता शाखा 9863755511
shambhu9842861651@gmail.com
15 नितेश कुमार साह नितेश कुमार साह खरिदार प्रसाशन शाखा 9842764565
savvyshanit67@gmail.com
16 बिमल कुमार राना बिमल कुमार राना खरिदार प्रसाशन शाखा 9842203728
ranasbml2@gmail.com
17 उमेश मणि पोखरेल उमेश मणि पोखरेल खरिदार मुद्दा शाखा 9852860860
18 खडग बहादुर भुजेल खडग बहादुर भुजेल हलुका सवारी चालक 9862982315
19 सचिन भुजेल सचिन भुजेल हलुका सवारी चालक 9864523207
20 शान्ता देवी मगर शान्ता देवी मगर कार्यालय सहयोगी प्रसाशन शाखा
21 मनोज सुवेदी मनोज सुवेदी कार्यालय सहयोगी राहदानी शाखा 9842837658
manojsubedi1@gmail.com
22 कमला खडका कमला खडका कार्यालय सहयोगी लेखा शाखा 9842902918
23 याणेन्द्र कुमार दाहाल याणेन्द्र कुमार दाहाल कार्यालय सहयोगी नागरिकता अभिलेख शाखा 9842838724
24 रेणुका दाहाल रेणुका दाहाल कार्यालय सहयोगी नागरिकता अभिलेख शाखा 9862401902
25 बिना कार्की बिना कार्की कार्यालय सहयोगी नागरिकता शाखा 9842811522
binakarki2045@gmail.com