Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उदयपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs


सबै सूचना
ध्रुव बहादुर खडका
ध्रुव बहादुर खडका

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

भीमप्रसाद भट्टराई
भीमप्रसाद भट्टराई

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सूचना अधिकारी)


सबै सूचना