Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उदयपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उदयपुर

मिति २०७६-११-२८ गतेसम्मका MRP बनेर आएकाे

3 दिन अगाडी

2077-05-30


मिति २०७६-११-२८ गतेसम्मका MRP बनेर आएकाे

मिति २०७६-११-२८ गतेसम्मका MRP बनेर आएकाे हुँदा सम्बन्धित व्यक्तिहरुले आ-आफ्नाे नागरिकता र रसिद लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय उदयपुरमा सम्पर्क गर्नुहुन जानकारी गराइन्छ ।