Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उदयपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उदयपुर

मिति २०७६/०४/१५ गते बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकको निर्णय