Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उदयपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उदयपुर

शशि कुमार लम्साल

  • शशि कुमार लम्साल

शशि कुमार लम्साल


शशि कुमार लम्साल
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल lamsalsk1234@gmail.com
सम्पर्क 9852835079
ठेगाना Biruwa 6, स्याङ्गजा
बहाल मिति २०७७ असार १६