Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उदयपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

प्रदेश सरकार प्रदेश नं १ ले संवत् २०७६ साल बैशाख १ गतेदेखि २०७६ साल चैत्र मसान्तसम्म सबै सरकारी कार्यालयहरुलाई दिइएको सार्वजनिक विदाको सूचना

4 महिना अगाडी

2076-04-28


प्रदेश सरकार प्रदेश नं १ ले संवत् २०७६ साल बैशाख १ गतेदेखि २०७६ साल चैत्र मसान्तसम्म सबै सरकारी कार्यालयहरुलाई दिइएको सार्वजनिक विदाको सूचना

Attached Files