Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उदयपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

मिति २०७६/०४/१५ गते बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकको निर्णय

4 महिना अगाडी

2076-04-15


minute76_4_1507312019.jpg तस्बिर : मिति २०७६/०४/१५ गते बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकको निर्णय

मिति २०७६/०४/१५ गते बसेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकको निर्णय