Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उदयपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

कुन काेठामा के काम हुन्छ ?


 

कुन काेठामा के काम हुन्छ ?

कोठा नं

कोठाको कार्य विवरण

 

प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको कार्यकक्ष

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

स्थानीय प्रशासन, संघ संस्था, पत्रपत्रिका दर्ता तथा नविकरण, नाबालक परिचयपत्र, अदिवासी जनजाती सिफारिस, हातहतियार नविकरण, दर्ता चलानी, विविध

प्रशासकीय अधिकृत

मुद्दा शाखा, शान्ति सुरक्षा, Court Marriage

आर्थिक प्रशासन शाखा

राहदानी शाखा

प्रतिलिपि नागरिकता शाखा

नयाँ नागरिकता शाखा

१०

नयाँ नागरिकता शाखा