Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उदयपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

ध्रुव बहादुर खडका

  • ध्रुव बहादुर खडका

ध्रुव बहादुर खडका


ध्रुव बहादुर खडका
प्रमुख जिल्ला अधिकारी

पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी
श्रेणी रा.प.द्वितीय
इमेल cdoudayapur@gmail.com
सम्पर्क 9852817777
बहाल मिति २०७६ जेष्ठ २३