Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उदयपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

भीमप्रसाद भट्टराई

  • भीमप्रसाद भट्टराई

भीमप्रसाद भट्टराई


भीमप्रसाद भट्टराई
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी

सूचना अधिकारी
पद सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी
सम्पर्क 9852835079
ठेगाना खाेटेहाङ्ग खोटाङ्ग
बहाल मिति २०७६ बैशाख २५